Presentació

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits es va constituir el 28 de desembre de 1999 amb l’objectiu d’aglutinar aquelles organitzacions que desenvolupaven projectes d’atenció a joves tutelats/des i extutelats/des a partir del 16 anys.

La Federació va anar creixent en entitats i a mitjans del 2003 es va professionalitzar l’equip de gestió amb la voluntat de donar resposta als nous reptes socials. Des d’aleshores l’organització ha crescut, s’han formalitzat els encàrrecs, definit les línies de treball i s’han plantejat i executat nous projectes.

DÍPTIC PRESENTACIÓ FEPA 

Aquí teniu un petit vídeo de presentació de la Federació per tal que conegueu millor quina és la nostra tasca i la de les entitats que estan federades.
Esperem que us sigui útil!